gedit

  • Deweloper
    The GNOME Project
  • System
    Linux

gedit przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. gedit obsługuje co najmniej 178 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera gedit to pliki .JSON. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w gedit. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez gedit.

gedit może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem gedit plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez gedit.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez gedit