Winamp

  • Deweloper
    Radionomy
  • System
    Cross-platform

Winamp przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Winamp obsługuje co najmniej 149 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Winamp to pliki .OPUS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Winamp. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Winamp.

Winamp może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Winamp plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Winamp.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Winamp