Opera

  • Rozszerzenia plików
    51
  • Kontakt
    Strona WWW

Opera przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Opera obsługuje co najmniej 51 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Opera to pliki .TORRENT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Opera. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Opera.

Opera może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Opera plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Opera.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Opera