Safari

  • Deweloper
    Apple, Inc.
  • System
    Mac OS

Safari przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Safari obsługuje co najmniej 64 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Safari to pliki .TMP. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Safari. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Safari.

Safari może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Safari plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Safari.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Safari