Google Chrome

  • Deweloper
    Google Inc.
  • System
    Windows

Google Chrome przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Google Chrome obsługuje co najmniej 53 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Google Chrome to pliki .CRDOWNLOAD. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Google Chrome. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Google Chrome.

Google Chrome może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Google Chrome plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Google Chrome.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Google Chrome