Text editor

  • Rozszerzenia plików
    191
  • Kontakt
    Strona WWW

Text editor przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Text editor obsługuje co najmniej 191 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Text editor to pliki .DAT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Text editor. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Text editor.

Text editor może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Text editor plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Text editor.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Text editor