VLC media player

  • Deweloper
    VideoLAN Project Team
  • System
    Cross-platform

VLC media player przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. VLC media player obsługuje co najmniej 162 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera VLC media player to pliki .OPUS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w VLC media player. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez VLC media player.

VLC media player może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem VLC media player plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez VLC media player.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez VLC media player