Microsoft Office

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Microsoft Office przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Office obsługuje co najmniej 318 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Office to pliki .EMZ. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Office. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Office.

Microsoft Office może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Office plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Office.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Office